Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co dělat, když se setkáte s týráním zvířete !!!

Zlaté pravidlo, co dělat, když se setkáte s týráním jakéhokoli zvířete je,

NEZůSTAT K TOMU LHOSTEJNÝ !!!

Podezření z týrání zvířat se ohlašuje na příslušnou veterinární správu, na obecní (obvodní, městský) úřad (odbor životního prostředí) či - zejména v akutním případě - na policii ČR.

Oznámení můžete podat nejen písemně, ale i ústně. Je lepší, když uvedete své jméno a kontakt; mimo jiné se tak můžete dovědět, jak se daný případ vyvíjí. Úřady jsou však povinny zabývat se i anonymním oznámením.

Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o potrestání - v případě, že se jedná o přestupek - řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.).

Pokud si nevíte v konkrétním případě rady, obraťte se například na Nadaci na ochranu zvířat (
www.ochranazvirat.cz), rádi vám poradí, jak postupovat a na koho se obrátit. Současná legislativa však bohužel neumožňuje, aby organizace přímo zasáhla - při řešení týrání zvířete má stejné pravomoci jako kterýkoli občan.

V současné době se připravuje novela, která má zavést větší postihy za týrání zvířat. Co konkrétně obsahuje se můžete dozvědět z
tohoto článku (LN 26. dubna 2007).

Co se považuje za týrání zvířete
(podle zákona č.246/92 Sb.)


 • Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
 • Omezovat výživu zvířete.
 • Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení.
 • Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
 • Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek... apod.).
 • Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.
 • Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. (důvody k usmrcení naleznete ve zmiňovaném zákonu).

  Jak postupovat krok za krokem

 • Napsat si kontaktní údaje majitele týraného zvířete (bydliště, jméno, příjmení... apod.).
 • Napsat si jakým způsobem k týrání dochází, jakých metod se užívá. Pokud jste byly svědkem přímo konkrétní situace, popište danou situaci i s časovými údaji.
 • Pořídit důkazy, pokud je to možné (fotografie, video... apod.).
 • Ke všem písemným záznamům pořiďte kopie.
 • Obrátit se na policii České republiky, městskou policii, krajský či obecní úřad, krajskou veterinární správu.
 • Zkontaktovat se s příslušnou organizací, např. zmiňovanou Nadací na ochranu zvířat (www.ochranazvirat.cz) , Společností pro zvířata (www.spolecnostprozvirata.cz) nebo Svobodou zvířat (www.svobodazvirat.cz) .
 • Příslušná veterinární správa je povinna celou věc zkontrolovat (stejně jako policie kontroluje dodržování zákonů), případně udělit potrestání. Náklady spojené s léčbou, péčí po odebrání (např. pobyt v útulku) týraného zvířete hradí a nese osoba, která tento stav způsobila, tj. majitel zvířete.

  Konkrétní zákony, předpisy a nařízení týkající se této problematiky najdete na

  www.utulek.org/predpisy/predpisy.php

  Převzato z www.ochranazvirat.cz a www.hi-life.cz

  - - -

  MOŽNOST NAHLÁŠENÍ TÝRANÉHO ZVÍŘETE ONLINE ZDE:

  http://pes.help24.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat.php

   

  SLOVENSKO

  Linka proti krutosti

   

Další podrobnosti, návody a rady zde: http://www.utulky.estranky.cz/clanky/tyrani.html

 

doby.jpg

Dobík, kterého jeho "pán" nechal v letošních mrazech venku :(

 

(zkopírováno z Facebook)